Shop Mobile More Submit  Join Login

Cestina (Czech)

Mon Nov 29, 2010, 9:54 AM by deletaccount
PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ PRŮVODCE
:star:Pozor, čtěte také: Credit Guidelines realm-of-fantasy.deviantart.co… & Fantasy Criteria realm-of-fantasy.deviantart.co…


Vítejte ve skupině Říše fantazie – Realm of Fantasy

Fantazii lze nejlépe definovat takto: volná hra kreativní představivosti. Toto je místo, kde  se, jak Umělci tak i Nadšenci, mohou společně potkávat s ostatními s podobnou vášní a sdílet svou představivost.

Tato skupina ukazuje Obrázky a Literaturu spojenou s Fantasy a Science fiction. Všechny úrovně dovedností a všechna média jsou vítána. Takže pokud se jakkoli zajímáte o fantasy umění jakéhokoli tvaru či formy, připojte se k Realm of Fantasy.
Kde jediným limitem je vaše vlastní představivost.

Tento článek bude čas od času up-dateován a upravován.


:bulletgreen:  Přidávat do galerie je možné každý den.

:bulletgreen:  Můžete přidávat 2 díla týdně. Velmi silně vám doporučujeme nepřidávat obě díla ve stejný den.

:bulletgreen:  Pro přidání klikněte na tlačítko "Contribute Art", které najdete nahoře na přední straně v modrém menu Group lišty a nahoře v Šedém/Zeleném menu. Můžete jít také přímo do specifického adresáře a kliknout na tlačítko "Submit to this Folder" vpravo nahoře v každém adresáři.

:bulletorange:  Všechna Přidávaná díla musí odpovídat deviantART Terms of Service

:bulletorange:  Pokud chcete Přidávat, musíte být členy #Realm-of-Fantasy. Abyste se stali členy, klikněte na tlačítko "Join Group" nahoře na hlavní straně skupiny v menu. Budete upozorněni, pokud bude vaše Přihlášení schváleno.

:bulletorange:  Všechna přidávaná díla musí obsahovat prvky Fantasy a Sci-fi.

:star::bulletred: Nepoužívejte Ochranné známky, které jste přidali on-line Pokud jste je nevytvořili, musíte nejprve získat povolení k používání/měnění od originálního autora/firmy. Pokud jste je získali, musíte je zmínit a vložit odkaz k obrázku, který byl použit. Pokud jste povolení neobdrželi, jedná se o porušování Autorských práv, což nesouhlasí s  deviantART Terms of Service. Výjimky se neudělují.

:star::bulletred: Zmiňte a odkazujte na všechny použité podklady.  Jaste povinni poskitnout informace o všech výtvarnících zdrojů, které jste použili, také musíte odkazovat na všechny užité zdroje, bez ohledu na to, kde jsou. Ne pouze odkaz na stránky, kde se zdroj nachází, ale odkaz na zdroj samotný. Toto zahrnuje, ale neomezuje se na: Stock Photos, Clip Art,  Předělaná pozadí,  Application Resources, Veřejné Domény, apod.

:bulletorange: Přidávána mohou být pouze dokončená, kompletní díla. Nemůžeme přijmout podprůměrně kvalitní fotky/scany, které jsou rozmazané nebo obsahujé přeplácané pozadí. Nemůžeme přijmout obrázky na linkovaném papíře, nebo skicovitě vypadající nedokončené kresby. Přijímáme všechny úrovně dovedností, od začátečníků po profesionály. Nicméně je velmi důležitá prezentace. Návody musí být prezentovány organizované na formátu, který lze snadno prohlížet. Návody také musí být informativní, obsažné a relevantní tématu.

:bulletred:  Žádná explicitní díla. Toto zahrnuje, ale neomezuje se na:
nadměrná krvavost/násilnost, sexuálně jednoznačný materiál, sexual explicit material, skrytý sexuální podtext či zobrazení tam, kde nepřísluší a nehodí se, at už skrytý či zřejmý.
Umělecké zobrazení nahoty je povoleno.

:bulletred:  Prosíme, pamatujte že se zde vyskytují všechzny věkové kategorie a proto používejte Mature Filters, pokud je vhodný. Toto není opatření k cenzuře, ale proto, abychom tuto skupinu udrželi v rámci Dětské bezpečnosti, Rodinné bezpečnosti a Pracovní bezpečnosti.

:bulletorange: Každé Přidávané dílo je schvalováno několika Moderátory Skupiny během schvalovacího procesu.  Skupinoví moderátoři diskutují o každém rozhodnutí, které udělají s alespoň jedním dalším. Vyhrazujeme si právo Odepřít nebo odstranit jakékoli přidané dílo a to kdykoli. Pokud tak učiníme, udáme důvod.

:bulletorange: Odhadovaný čas pro schválení vašeho díla do galerie je 1 až 48 hodin.  Denně dostáváme mnoho Navrhovaných děl. Schvalujeme Navrhovaná díla v pořadí v jakém byla Navržena. Několik Skupinových Moderátorů si prohlíží každé dílo, aby zjistili zda neporušuje Skupinové navrhování, Odkazy a Průvodce Kritérií. Snažíme se schválit vaše díla co nejdříve.  Pokued se nejedná o spornou záležitost, nezabere pravděpodobně schavolvací proces déle, než den. Vše hodně záleží na moméntálním počtu Navrhovaných děl.

Abyste zajistili rychlý proces schvalování, ujistěte se, že vaše Navržené dílo obsahuje všechny náležitosti. Toto zahrnuje, ale neomezuje se na:Mature Filters, Odkazy na zdroje, apod.


:bulletblue: #Realm-of-Fantasy Kategorie adresářů - informace: realm-of-fantasy.deviantart.co…

Překlad: :icondeletaccount:

UPOZORNĚNÍ:

Tento článke není určen k debatám, sporů nebo stanoviskům týkajících se Pravidla užívání deviantARTu, Skupinové politiky, Pravidla užívání Zdrojů/Stock photos nebo Autorských práv. Každý takový komentář bude skryt. Tento článke je určen pouze k ustanovení a prezentování našeho Skupinového průvodce Odkazování. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se tohoto článku nebo informace, nevkládejte komentář sem, raději pošlete skupině Note.

Recent Journal Entries

Connect with us!


Custom

Counter Since May 1st 2010, Invisible Members not factored in free counters