Shop Mobile More Submit  Join Login
:iconrealm-of-fantasy:

Realm-of-Fantasy

Fantasy and Sci-fi Art Gallery

Svenska (Swedish)

Thu Dec 9, 2010, 7:48 AM by alltheoriginalnames:iconalltheoriginalnames:
Välkommen till the Realm of Fantasy.

Fantasy är, utifrån sin själva definition, samspelet mellan fantasi och kreativitet. Det här är en grupp där både artister och entusiaster kan möta andra som brinner för samma sak och dela med sig av sina verk.

Den här gruppen innehåller verk relaterade till Fantasy och Science Fiction. Alla skicklighetsnivåer och tekniker är välkomna. Så om du är intresserad av fantasy i någon av dess former, bli en medlem här vid the Realm of Fantasy.
Där de enda gränserna bestäms av din fantasi.

Den här loggen kommer att updateras med jämna mellanrum.


:bulletgreen: Galleriet är öppet för inlämning varje dag.

:bulletgreen: Du får lämna in två alster per vecka till galleriet. Vi föreslår att du inte lämnar båda samma dag.

:bulletgreen: För att lämna in alster, klicka på "Contribute Art"-knappen som finns på i det blå fältet på gruppens förstasida, eller på "Contribute To This Gallery" som finns längst upp på gruppens gallerisida. Du kan också gå till en specifik folder och klicka på "Submit to this Folder"-knappen (ett plustecken) som finns längst till höger hos varje folder.

:bulletorange: Alla alster måste hålla sig till DeviantARTs användarvillkor.

:bulletorange: Du måste vara medlem hos #Realm-of-Fantasy för att kunna lämna in dina alster till gruppen. För att bli medlem, klicka på "Join Our Group" som finns längst upp på gruppens förstasida. Du kommer att få ett meddelande när du blivit godkänd.

:bulletorange: Alla alster måste innehålla en märkbar mängd av Fantasy och/eller Sci-fi.

:star::bulletred: Du får inte använda eller ändra copyrightskyddade bilder/texter utan tillåtelse. Du måste ha upphovsmannens tillåtelse för att använda eller ändra hans/hennes verk. När det är gjort måste du ge upphovsmannen ditt erkännande samt länka till det ursprungliga verket. Om du inte har tillåtelse att använda det räknas det som copyrightintrång och strider även mot DeviantARTs användarvillkor. Inga undantag accepteras.

:star::bulletred: Erkännande samt länkar till referansbilder måste finnas med. Du måste ge ditt erkännande till referensfotots/bildens upphovsman, tillsammans med en länk till varje referens som använts, oavsett var du fick den ifrån. Inte bara länkar till sidan där du hittade referensen, utan även till själva referensen. Det här inkluderar men är inte begränsat till: Referansbilder/fotografier, Clip Art, färdiga bakgrunder, Application Resources, allmän egendom, etc.

:bulletorange: Ditt alster måste vara färdigt. Vi kan inte acceptera foton/inskanningar av för låg kvalitet (suddiga, plottrig bakgrund) Vi accepterar inte teckningar gjorda på linjerat papper, eller väldigt skissartade ofärdiga teckningar. Vi accepterar all skicklighetsnivåer, från Nybörjare till Proffs, men presentation är mycket viktigt för oss. Tutorials måste vara organiserade och lätta att följa. De måste också vara informativa och relevanta.

:bulletred: Inga stötande alster. Detta inkluderar men är inte begränsat till:
överdrivet våld/blod, sexuellt stötande material, grovt sexuella anspelningar eller skildringar av opassande natur, vare sig insinuerade eller uppenbarliga.
Konstnärliga nakenstudier accepteras utefter stabens måttlinjer.

:bulletred: Var god och tänk på att gruppen har medlemmar av alla åldrar, så använd Mature Filters när det är lämpligt. Det här är inte för att censurera utan för att gruppen ska vara barn-, familje- och arbetsplatsvänlig.

:bulletorange: Varje alster ska godkännas av flera gruppmoderatorer. Gruppmoderatorer pratar med varandra om varje beslut som genomförs. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller att ta bort alster. Om ditt alster vägras eller tas bort så kommer du att skickas anledningen till varför vi valde att göra det.

:bulletorange: Det kan ta mellan 1 till 48 timmar innan ditt alster blir godkänt till vårt galleri. Vi får många alster dagligen. Vi går igenom alster i den ordning de kom. Ett flertal gruppmoderatorer underöker varje alster för att försäkra sig om att det håller sig till alla gruppens riktlinjer. Vi kommer att gå igenom ditt verk så fort som möjligt. Vanligtvis tar detta inte mer än en dag, men det kan variera utifrån hur många alster som skickas till oss.

För att försäkra sig om att det hela ska gå så snabbt och enkelt som möjligt, se till att ditt alster uppnår alla kriterier och riktlinjer - Mature Filters, upphovsmannens tillåtelse och länkar, osv,


:bulletblue: Realm-of-Fantasy Kategori-information: realm-of-fantasy.deviantart.co…


Översättning: :iconyohunny: yohunny


OBS:

Den här loggen är inte menad för debatter, dispyter eller anmärkningar angående deviantARTs användarvillkor, gruppens riktlinjer, referansartisters användarvillkor eller copyrightlagar. Alla sådana kommentarer kommer att gömmas. Den här loggen är för att presentera och etablera gruppens riktlinjer. Om du har frågor angående den här loggen eller om information som vi inte har tagit upp här, var vänlig och skicka ett meddelande till gruppen.

Fantasy Feature Vol. 36 - Choose your Favorite! 

25%
325 deviants said Journey by Grosnez
23%
293 deviants said Dovahkiin by 88grzes
20%
253 deviants said The Ritual by JBarrero
18%
233 deviants said Decision by 6kart
14%
174 deviants said Waypoint by 7ImpactGFX7

Sci-fi Feature Vol. 35 - Choose your Favorite! 

48%
618 deviants said Journey by haryarti
19%
248 deviants said The great space migration of 6785 by Tryingtofly
14%
177 deviants said Junk world 3 by WiredHuman
12%
152 deviants said Renaissance by FlorentLlamas
7%
87 deviants said FORCE_PUSH by donmalo

Recent Journal Entries

Connect with us!Custom

Counter Since May 1st 2010, Invisible Members not factored in free counters